Missa inte! Kunskapsseminarium om planerna för The Circle Resort, etapp 3. 

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett kunskapsseminarium där en oberoende granskare ställer frågor om den planerade vattenverksamheten i Fågelöfjärden till företrädare för The Circle Resort.

PROGRAM

  • Presentation av samrådsunderlaget för vattenverksamhet – Lars Blomgren, Structor.
  • Frågor och synpunkter på underlaget – Jonas Fejes IVL Svenska Miljöinstitutet (Oberoende granskare)
  • Allmän diskussion om kunskapsunderlag och förutsättningar

 

NÄR & VAR?

Höganäslokalen i Figeholm, 19 november kl. 1830. Se inbjudan.

Välkomna!