Sagt om the circle resort

Sverige har en mycket stor potential att utvecklas som besöksland. Den internationella turismen fortsätter att växa kraftfullt, och professionaliseringen av näringen i form av företagande, finansiering och lönsamhet är bara i början av en kommande utvecklingsprocess. Med strategiskt fokus, en offensiv satsning och god samverkan mellan näringens aktörer, privata och offentliga, finns goda chanser att skörda stora framgångar. Satsningen som Figeholm Konferens vill genomföra med The Circle Resort ger Kalmar Län en ny och välkommen reseanledning.Landshövdingen i Kalmar län, Stefan Carlsson

 

Besöksnäringen i Kalmar län har en mycket stor tillväxtpotential. I regionen finns idag ett enastående koncentrat av starka varumärken som Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Öland m fl. Dessa och ännu ett antal starka reseanledningar utgör noder,
kring vilka regionens mycket mångfacetterade besöksnäring och många aktörer utvecklas. Nu när Figeholm Konferens planerar på att anlägga ett större fritids- och upplevelsecentrum är det en välkommen ny nod i regionens besöksnäring.Håkan Brynielsson, Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län

 

The Circle Resort kan bidra till närområdets, regionens och Oskarshamns utveckling. Det kan innebära många nya arbeten, nya uppdrag till det lokala näringslivet, en ökad turism och attraktivitet som i sig kan locka fler besökare och boende till regionen. Circle Resort är ett stort projekt som kommer innebära en stor påverkan på närområdet. Den processen hanteras nu inom bland annat pågående planarbete. All utveckling förändrar samhället och självklart väcker projekt i denna omfattning, alltid starka känslor, eftersom de påverkar samhällsutvecklingen både positivt och negativt. Vi hoppas och tror  att projektet ska landa på ett klokt sätt och vara en del i en positiv utveckling för närområdet, kommunen och regionen.
Ann-Christine Vösu, Kommundirektör i Oskarshamns kommun

 

En investering som innebär att Oskarshamns arbetsmarknad kan komma att få ett tillskott på cirka 500 årsarbeten är naturligtvis mycket värdefull. Lägg därtill att det i huvudsak är yrkeskategorier som skulle komplettera den befintliga arbetsmarknaden mycket väl.PeO Hossmark, VD Företagscentrum i Oskarshamn

Oskarshamn behöver investeringar i både boendeanläggningar och nya turistupplevelser. I vår handlingsplan för besöksnäringens utveckling är vattennära fritidsmiljöer, för både boende och besökare en mycket viktig komponent. Figeholm konferens planer för The Circle Resort skapar nya möjligheter att uppleva havet och skärgården, även för de besökare som inte har tillgång till båt.Jan Hardebrant, VD Attraktiva Oskarshamn AB

 

faksimil_insändareBlir projektet av ger det en utveckling av norra kommundelen i form av många nya arbetstillfällen och en hel del uppdrag till de lokala företagen. Ett lyckat projekt skulle också bli ett starkt komplement till kommunens och regionens besöksnäring.Oskarshamns kommunalråd Peter Wretlund, och det tidigare oppositionsrådet Leif Axelsson, i en gemensam insändare i Oskarshamnstidningen den 26 maj 2014.

 

cr_ot0604Förutom att en mängd nya arbetstillfällen skapas, skulle också etableringen innebära att vi får ett besöksmål som vi kommuninvånare kan besöka och få glädje av /…/ Vi har själva tillbringat semester med familj och vänner på Wissenhäuser Strand som är en liknande anläggning i Tyskland /…/ Vi måste säga ja till framtiden. Vi får inte missa denna möjlighet bara för att allt skall vara som det alltid har varit.Erika och Roger Löfqvist, permanentboende i Figeholm, i en insändare i Oskarshamnstidningen den 4 juni 2014. 

 

Jag tror att den tredje etappen kan bli världsunik och något alldeles spektakulärt.Björn Karlsson i Figeholm, pensionerad professor i energisystem och tidigare ordförande i reaktorsäkerhetsnämnden, i en intervju i Östra Småland

 

Att satsningen ska kunna skapa hundratals nya jobb är ett viktigt samhällsintresse.Planhandläggare Christian Forssell, intervju i Östra Småland