Om projektet

Skissen visar idéerna för hur The Circle Resort skulle kunna se ut i framtiden. Här ser man olika typer av byggnader och den tänkta hamnen.

Ägarna till Figeholm Konferens AB jobbar sedan flera år med förberedelserna för att bygga ett fritids- och upplevelsecentrum där deras nuvarande konferensanläggning och stugby finns, cirka två kilometer nordost om Figeholm i Oskarshamns kommun. Den planerade anläggningen kallas The Circle Resort och kan beskrivas som en semesterby med spännande boendemöjligheter och ett stort och varierat utbud av aktiviteter och rekreation.

Området för The Circle Resort är naturskönt året runt, mitt i naturen med skog, hav och utsikt mot den vackra skärgården. Målet är att använda både land och vatten när anläggningen byggs. I vattnet planeras konstgjorda öar, en skyddad hamn och semesterbostäder så havsnära det bara går. Områdets centrumanläggning för inomhusaktiviteter och flertalet stugor är placerade en bit upp från stranden. Stugor planeras även högre upp i skogen.

En fullt utbyggd anläggning skulle kunna ta emot 4 000-5 000 gäster per dag. Antalet gäster varierar dock beroende på veckodag, lov och liknande. Antalet årsbesökare skulle kunna uppgå till 750 000.

 

GLOBAL PÅVERKAN

Ambitionen med The Circle Resort är större än att skapa en attraktiv semesteranläggning. Konceptet är att göra det på ett miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt, och att använda nytänkande arkitektur och den senaste tekniken för miljövänligt byggande. Målsättningen är att skapa en anläggning som blir en förebild på miljöområdet vad gäller byggande, energi, vattenanvändning och återvinning – ett unikt pilotprojekt som både är en semesteranläggning och ett professionellt besöksmål för branschfolk.

 

LOKAL UTVECKLING

The Circle Resort skulle innebära stora möjligheter till utveckling inom turismområdet för Oskarshamns kommun, och även för regionen runt omkring. Anläggningen skulle ge nya jobb, öka antalet invånare och ge förutsättningar för ökad lönsamhet för andra verksamheter och även öppna upp för nya näringar kring den ökade turismen.

Enligt rapporten om de socioekonomiska konsekvenserna, beställd av Oskarshamns kommun, uppskattas 30 procent av investeringskostnaden upphandlas lokalt. Det motsvarar en summa på drygt en miljard kronor. Hela rapporten kan läsas på sidan Dokumentation.

Under byggtiden och när anläggningen successivt tas i drift uppstår ett stort antal arbetstillfällen. När anläggningen är igång tillkommer jobb inom yrken som kompletterar den lokala arbetsmarknaden. I slutet av byggtiden, när anläggningen även är i drift, beräknas cirka 500 personer jobba här. De serviceyrken som behövs vid en sådan här semesteranläggning skulle skapa en bättre balans på arbetsmarknaden i Oskarshamns kommun.

Trots att området utvecklas till en semesterby skulle det inte på något sätt stänga ute allmänheten. Hela området ska vara tillgängligt och strandlinjen öppen för alla.