Trots godkännande av kommun, landsting och mark- och miljödomstolen så godkändes inte etapp 2 av The Circle Resort (med stugor i området mot havet), av Mark- och miljööverdomstolen.

Vi har sedan avslaget arbetat tillsammans med kommunen och länsstyrelsen med en ny utformning som ska kunna godkännas i samtliga instanser. Vi är medvetna om att det säkerligen kan komma att dröja upp till fyra år innan etapp 2 godkänns.

Parallellt fortsätter utvecklingsarbetet som kan möjliggöra byggandet av etapp 1 som ett självständigt projekt. Det innebär att husen måste göras mindre och byggas lite tätare så att vi kan erbjuda boende för det antal personer som behövs för att projektet ska bli lönsamt.

Något vi tror är möjligt eftersom vi vet att vi – med justeringar inom den godkända detaljplanen – kan uppnå detta:

  • Den största inomhusvattenparken i Sverige
  • Ett konferenshotell med över 400 rum
  • Cirka 200 studiolägenheter
  • 300 lägenheter, varav en del kommer att vara placerade i centrumanläggningen
  • Cirka 550 hus

 

KONTAKT

Kristian Wendelboe

kw@wwp.dk