Dokumentation

Under det förberedande arbetet har en mängd undersökningar och utredningar genomförts för att belysa miljöpåverkan, trafiksituationen kring en framtida anläggning, områdets kulturhistoria, fornlämningar med mera. Vi vill att allt ska finnas tillgängligt för den som är intresserad. Länkar till handlingarna finns nedan.

 

HANDLINGAR

 

HANDLINGAR HOS KOMMUNEN

  • Etapp 1 Här kan du ta del av: Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga VA-studie, Utlåtande utställning 1, Utlåtande utställning 2, Samrådsredogörelse, planprogram.
  • Etapp 2 Här kan du ta del av: Planbeskrivning, Plankarta med bestämmelser, Miljökonsekvensutredning, Granskningsutlåtande, Samrådsredogörelse, Planprogram.
  • Etapp 3 Här kan du ta del av: Samrådsredogörelse, Plankarta, Planbeskrivning, Trafikutredning, Planprogram, Miljökonsekvensutredning med bilagor.
  • Frågor och svar Här ger kommunen sin bild av projektet.