Mountain cottages 3

Nu i vinter ska de sex första demohusen sättas upp. De ska placeras inom det område som omfattas av etapp ett av The Circle Resort, och stå klara till våren 2015.

De här visningshusen ska ge oss underlag för att välja hus till den framtida utbyggnaden, samtidigt som de ska ge en bild av hur anläggningen planeras se ut och fungera.

Husen är noggrant utvalda ur flera aspekter. De gäller det arkitektoniska, miljömässig hänsyn, prisbild och möjlig användning. Med hjälp av demonstrationshusen får vi ökade möjligheter att fatta beslut om vilken typ av hus vi ska fokusera på i framtiden.

Domehus med grästak
Kupolhus med grästak och naturligt isoleringsmaterial av träull och fårull. Företaget Easy Domes Ltd på Färöarna konstruerar de så kallade Domehusen som ingår i gruppen med demonstrationshus som sätts upp i Figeholm i vinter. Domehusen kommer i två storlekar, en mindre kupol och en större. Bilden ovan är ett exempel på Domehus.

Domehusen är, enligt leverantören Easy Domes, så långt det är möjligt konstruerade av naturliga material. De består av prefabricerade sektioner i trä som kan monteras ihop relativt snabbt på en sockel. Till det kommer till exempel specialdesignade fönster och karmar. Domehusen till The Circle Resort är lågenergihus. De ska förses med en kombinerad ventilations- och värmepump samt med solvärme. Husen är isolerade med en kombination av träull och fårull som ger ventilerande väggar och tak och därmed ett behagligt inomhusklimat. Den större kupolen har en takhöjd på fem meter. Tillsammans med stora glaspartier skapar det en luftig och ljus atmosfär. Båda husen får gräsbeklädda tak.

En skiss från Kenjo. Deras fritidshus har en stomme av limträ.

En skiss från Kenjo. Deras fritidshus har en stomme av limträ.

Glasväggar som kan vikas
Ett av de sex demohusen är från det svenska företaget Kenjo. Det är ett fritidshus med stora glasvikpartier, se bilden ovan, där hela glasväggar kan vikas upp i allrum, kök och sovrum. Hustillverkaren beskriver huset som skapat för att fungera i samklang med naturen.
”Kenjohuset är svensktillverkat med materialval av högsta kvalitet, med omsorg om form, funktion, miljö och livslängd. Basen i huset är kvalitetsmaterial i golv, väggar, tak och fönster för att skapa ett modernt utseende och formspråk”, berättar Kenjo i beskrivningen av demohuset.

 

Två stycken Leva-hus ska sättas upp, ett större och ett mindre.

Två stycken Leva-hus ska sättas upp, ett större och ett mindre.

Miljövänliga hus i trä
Leva Husfabrik står för två av demohusen. Företaget har utsetts till årets Byggnadsvårdare 2014 av Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Deras koncept är miljövänliga hus av massivt trä med lång hållbarhet. Det är framtidshus som på samma gång har förankring tillbaka till traditionell byggnadskultur.

”Husen bygger på vår svenska traditionella byggnadskultur i förening med modern miljövänlig byggteknik. Isoleringstekniken använder, exempelvis, bara en bråkdel av normal energiåtgång. Designen är utformad för enkel och snabb montering på plats och med resurssnålt underhåll och lite spilmaterial i byggprocessen.”

Leva Husfabrik finns på Gotland.

Det här är Figeholmshyttan.

Det här är Figeholmshyttan, som också kallas för skogshus.

Sex olika demohus
Det här är de sex olika demohus som ska sätta upp framöver:
• Två stycken Levahus, ett på 68 kvadratmeter med fyra rum och ett på 40 kvadratmeter med två rum. Leverantör: Leva Husfabrik.
• Två så kallade Dome-hus, ett på 72 kvadratmeter med två rum och ett mindre på 25 kvadratmeter med endast ett rum. Leverantör: Easy Domes Ltd.
• Ett Kenjohus på 84,7 kvadratmeter med tre rum. Leverantör: Kenjo.
• ”Figeholmshyttan”, som i planerna kallas skogshus, och som består av två delar på vardera 80 kvadratmeter som sätts ihop. Det här är ett hus som har ritats inom ramen för The Circle Resort.