Boende

Skissen visar de så kallade skogshusen. För att skona marken kan de placeras på pålar. 

Inspirerande, miljövänligt och spännande. Byggnaderna inom The Circle Resort planeras med särskild omsorg. Det gäller både de större byggnationerna som vattenlandet och de olika semesterbostäderna i skogen och vid vattnet. Byggnaderna ska möta utmaningarna att smälta in i naturen på bästa sätt och att klara tuffa krav på ekologiskt och hållbart byggande. Samtidigt är innovativ arkitektur och ny design viktiga element. Att skapa en grupp “framtidshus” med mer spektakulärt utseende och med utgångspunkt i hållbarhet, ekologi och energibesparing ingår i visionen för anläggningen. Där skulle världsledande arkitekter få möjlighet att ta ut svängarna och experimentera med ny design i hållbarhetens tecken, vilket skulle kunna väcka intresse världen över. Husen skulle även bli en attraktion på området.

 

OLIKA HUSTYPER

I planerna för hela området finns idéer om en mängd olika hustyper. Det totala antalet hus ligger på cirka 1 100 stycken. Sedan tidigare finns en stugby som kan rustas upp och byggas ut med fler stugor. I centrumbyggnaden kan det finnas hotell som fyller behoven för att kunna ha större konferenser. Anläggningen ska även kunna erbjuda möjlighet till längre tids boende för människor som arbetar hos företag i närområdet.

En av de nya typerna av stugor kallas skogshus och är tänkta för den stora del av området som består av kuperad skog och klippor. Skogshusen kan komma som prefabricerade trähus i två volymer. Den ena kan innehålla vardagsrum och kök och den andra sovrum och toalett. Antingen kan de staplas på varandra eller placeras vid sidan av varandra. Husen har träfasad och placeras så att de passar in i omgivningen på ett naturligt och harmoniskt sätt.

Det finns en brant klippvägg där de skulle passa med sluttningshus som följer naturens form. Därifrån är det fri utsikt ut över havet och skärgården. Stugor i traditionell skärgårdsstil kan placeras fritt och utspritt inom området nära vattnet.

 

HAMNOMRÅDE

Skärgården i Figeholm ingår i en region som är attraktiv för fritidsbåtturismen, och det är brist på gästhamnar längs den här delen av Östersjökusten. En ny hamn skulle fylla ett behov som finns idag. The Circle Resort omfattar en stor satsning på ett hamnområde med byggnationer runt omkring. Där skulle det kunna finnas hotell, stugor och lägenheter, servicebyggnader och flytande villor.

Husbåtar, eller så kallade flytande villor, finns med på flera ställen inom det planerade området. Det är bostäder på flytande betongskrov. För att dessa villor ska ligga stilla är skroven tunga. De ska klara vindar, vågor och isbildning. Att bo i en flytande villa är mer än strandnära, då är havet närmsta granne.

Idén är att utveckla en hamnmiljö vid befintliga vikar. Med hjälp av en pir och tre konstgjorda öar skulle det kunna skapas en skyddad hamn. Öarna skulle förbindas med varandra och med land med broar. På piren finns plats för byggnader som kan innehålla bostäder och service. På öarna planeras stugor och båtplatser. I vattnet innanför och utanför de konstgjorda öarna finns planer för ett tjugotal stugor på pelare. Stugorna ska vara små och nås via båt och en trappa från vattnet. Det havsnära läget skulle vara mycket attraktivt.