20170510_Figeholm_opdatere

Trots godkännande av kommun, landsting och mark- och miljödomstolen så godkändes inte etapp 2 av The Circle Resort (med stugor i området mot havet), av Mark- och miljööverdomstolen. Vi har sedan avslaget arbetat tillsammans med kommunen och länsstyrelsen med en ny utformning som ska kunna godkännas i samtliga instanser. Vi är medvetna om att det säkerligen kan komma att dröja upp till fyra år innan etapp 2 godkänns.

Läs mer

info_bild

Missa inte! Kunskapsseminarium om planerna för The Circle Resort, etapp 3.  Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett kunskapsseminarium där en oberoende granskare ställer frågor om den planerade vattenverksamheten i Fågelöfjärden till företrädare för The Circle Resort.

Läs mer

Nyhetsbild_Dome

Nu i vinter ska de sex första demohusen sättas upp. De ska placeras inom det område som omfattas av etapp ett av The Circle Resort, och stå klara till våren 2015. De här visningshusen ska ge oss underlag för att välja hus till den framtida utbyggnaden, samtidigt som de ska ge en bild av hur anläggningen planeras se ut och fungera.

Läs mer

Nyhetsbild_bastu

Arbete pågår med att förädla området inom nuvarande Figeholm Konferens. Det finns en plan som bland annat omfattar att stranden ska få ny sand och att det ska bli en kaj att bada ifrån. Det ska även byggas en lekplats för barnen och ett utomhusgym med träningsredskap. Det ska sättas upp bord och bänkar för fikastunder.

Läs mer